Home / Bản Tin Luật / Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Trong nội dung bài viết dưới đây Lawkey sẽ hướng dẫn bạn đọc về trình tự xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, một trong những thủ tục bắt buộc mà các doanh nghiệp cần có nếu muốn hoạt động sản xuất rượu công nghiệp.

1. Các điều kiện cần đáp ứng:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật. Nếu chưa bạn có thể tham khảo dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói của Lawkey.

+ Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất arượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.

+ Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

+ Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.

+ Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.

+ Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Danh mục hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

+ Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

+ Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất

+ Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật

>> Xem thêm: Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh rượu

3. Trình tự thực hiện thủ tục cấp giấy sản xuất rượu công nghiệp

Trình tự thực hiện được quy định như sau:

+Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Sở Công Thương;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Phương thức thực hiện:

Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) cho Sở Công Thương.

4. Một số vấn đề khác:

Thời hạn giải quyết thủ tục:

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 25 Nghị định 105/2017/NĐ-CP thì:

Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!