Home / Những câu nói hay nhất CS / Câu nói hay tuyệt vời của Khổng Tử về cuộc sống

Câu nói hay tuyệt vời của Khổng Tử về cuộc sống

Tâm còn chưa thiện, phong phú vô ích

Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích

Anh em bất hòa, bạn bè vô ích

Việc làm bất chính, đọc sách vô ích

Làm trái lòng người, thông minh vô ích

Chẳng giữ nguyên khí, uống thuốc vô ích

Thời vận không thông, mưu cầu vô ích

Chúng ta có thể thấy rất nhiều việc trong cuộc sống phải lấy lễ nghĩa trí tín làm đầu, hy vọng những câu nói hay này sẽ giúp bạn đọc phần nào sống chậm lại, suy ngẫm 1 chút và sống tốt hơn giữa cuộc đời này nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!